UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اسفند 97 - بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار سالانه در جو زمین منتشر می شود

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) گفت: هر سال بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که حدود نیم میلیارد تُن از این گردوغبار متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

مصطفی محقق روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار داشت: طوفان گردوغبار(Sand and dust storms) به عنوان یک چالش اساسی فراروی توسعه پایدار به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح شده که در سطح جهان، بیش از 150 کشور به صورت مستقیم تحت تاثیر گردوغبار قرار دارند و 45 کشور به عنوان مبداء یا کانون طوفان های گرد و غبار طبقه بندی می شوند.

وی ادامه داد: سالانه حدود دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که منشاء حدود 27 درصد آن منطقه آسیا و اقیانوسیه است. پیامدهای ناشی از انتشار این حجم از گردوغبار بسیار گسترده است و تعداد زیادی از آرمان های توسعه(Sustainable development) از جمله موارد مرتبط با سلامت بشر، بهره وری، کشاورزی و زیربناها(حمل و نقل) را تحت تاثیر قرار می دهد و کاهش پیامدهای مخرب ناشی از طوفان های گردوغبار، یکی از ارکان اصلی دستیابی به آرمان های چندگانه توسعه پایدار است.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) توضیح داد: سرمنشاء و کانون بیشتر طوفان های گردوغبار در مناطق خشک، نیمه خشک و نواحی نیمه مرطوب قرار دارد. با این وجود، اثرات و پیامدهای آنها بسیار دورتر از نواحی خشک مشاهده می شود، زیرا ذرات گردوغبار تمایل دارند تا در مسافت های بسیار طولانی منتقل شوند.

محقق اضافه کرد: کمربندهای ریسک(risk belts) طوفان های گردوغبار از مبدا تا مناطق تحت تاثیر منطقه ای بسیار گسترده، از نواحی گرمسیری تا نواحی بیابانی نیمه گرمسیری صحاری(deserts of the sahara) از خاورمیانه تا بیابان بزرگ هند و مناطق بیابانی عرض های میانی آسیای مرکزی، چین و مغولستان را شامل می شود. به این ترتیب با دامنه های چنین گسترده از اثرات و پیامدهای فرامرزی، مدیریت خطرات طوفان های گردوغبار مستلزم همکاری های جهانی و منطقه ای است.

وی اظهار داشت: منطقه آسیا و اقیانوسیه در رتبه دوم انتشار گردوغبار در جو زمین قرار دارد و مناطق تحت تاثیر طوفان های گردوغبار به صورت نامتوازن و پراکنده در گستره وسیعی در شرق، شمال شرقی، جنوب، جنوب غرب و آسیای مرکزی و اقیانوسیه قرار دارند.

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد، تصریح کرد: با توجه به ویژگی های منحصر به فرد کانون های انتشار گردوغبار، گستره جغرافیایی و اثرات فرابخشی طوفان های گردوغبار و همچنین ایجاد خطرات گسترده بلند مدت و کوتاه مدت، این مخاطرات می تواند دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار دهد.

وی یادآور شد: از نظر پیامدها و هزینه های اقتصادی، هزینه وقوع طوفان گردوغبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود5.6 میلیارد دلار تخمین زده می شود که مناطق شرق و شمال شرقی آسیا از آمادگی بیشتری برای مقابله با طوفان های یادشده در مناطق آسیب پذیر برخوردارند، اما مناطق جنوب غرب و آسیای مرکزی به صورت فزاینده ای در معرض این پدیده قرار گرفته و آسیب پذیرتر هستند.

محقق خاطرنشان کرد: ارزیابی و شناخت تاثیر اثرات سوء طوفان های گردوغبار برای دستیابی به حداقل 11 آرمان از 17 آرمان توسعه پایدار شامل پایان دادن به فقر در همه شکل های آن(آرمان اول)، پایان دادن به گرسنگی(آرمان دوم)، بهداشت و رفاه(آرمان سوم)، آب و بهداشت مطمئن(آرمان ششم)، کارشایسته و رشد اقتصادی(آرمان هشتم)، نوآوری صنعتی و زیربنایی(آرمان نهم)، جوامع و شهرهای پایدار(آرمان یازدهم)، اقدام برای رویارویی با تغییر اقلیم(آرمان سیزدهم)، اقیانوس ها و دریاها(آرمان چهاردهم)، زندگی در خشکی ها(آرمان پانزدهم) و مشارکت جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(آرمان هفدهم) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تشریح عوامل و پیشران مخاطرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: از مهمترین عوامل ایجاد طوفان های گردوغبار می توان به تخریب سرزمین، بیابانزایی و تغییر اقلیم، استفاده ناپایدار از زمین و آب، بادهای شدید، افزایش خشکی در برخی مناطق و افزایش خشکسالی ها و افزایش شدت آنها با دوره زمانی بیشتر اشاره کرد.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) افزود: معمولا خشکسالی هایی که با کاهش پوشش گیاهی و خاک های خشک تر همراه هستند، باعث فعالیت شدیدتر طوفان های گردوغبار می شوند و متغیرهای اقلیمی منطقه ای مانند افزایش دما، کاهش نزولات جوی و بادهای شدیدتر، به شکل گیری طوفان های گردوغبار کمک می کنند.

وی اظهار داشت: کانون های طبیعی انتشار گردوغبار مانند بسترهای توپوگرافی در نواحی خشک(عمدتا' شامل بستر خشک دریاچه های قدیمی با پوشش گیاهی اندک)، عامل بروز انتشار 75 درصد از گردوغبار در جهان هستند. سهم کانون های انتشار ناشی از فعالیت های انسانی مانند تغییر کاربری زمین، کشاورزی، انحراف جریان های آب و جنگل زدایی نیز 25 درصد است.

به گفته محقق، همچنین تغییر شرایط اقلیم نیز خطرات طوفان های گردوغبار را تشدید می کند. سناریوهای اقلیمی 2030، تغییرات جغرافیایی هشدار دهنده ای از نظر مخاطرات خشکسالی و سایر بلایای تدریجی را (Slow -onset disasters) نشان می دهند. در جنوب و جنوب شرق آسیا، تغییر مکان و جابجایی خشکسالی ها به سمت غرب است. به این ترتیب طوفان های گردوغبار به همراه خشکسالی، تخریب سرزمین، بیابانزایی و فرسایش بادی، در حال گسترش در جنوب غرب آسیا بوده و چالش های فراوانی را فراروی توسعه پایدار در این منطقه قرار داده است.

وی یادآور شد: تغییرات و جابجایی اقلیم و افزایش طوفان های گردوغبار بیشتر در مناطق پرتراکم جمعیتی و آسیب پذیر و فقیر روی خواهد داد. زمانی که این مناطق بحرانی(Hotspots) توسعه پیدا می کنند، نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگتری روی می دهد. برای مثال استان سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران با رخدادهای شدید طوفان گردوغبار مواجه است. این طوفان های گردوغبار باعث تشدید فقر در این منطقه می شوند و معیشت افرادی را که دارای کمترین امکانات برای مقابله با این معضلات هستند، در معرض خطر قرار می دهد.

«منطقه آسیا و اقیانوسیه، حادثه‌ خیز‌ترین منطقه جهان است. وقوع سیل‌ها، گرد بادها، زمین ‌لرزه‌ها و طوفان‌ های شن و گردوغبار منجر به نابودی غم ‌انگیز حیات انسانها می‌ شود، نسل ‌های مختلف را در فقر گرفتار می‌کند و هزینه ‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه ‌بر این، آثار تغییرات آب و هوایی، این فجایع فزآینده را تشدید می‌کند و مرز نمی شناسد.»

به گزارش ایرنا، «اپدیم» (APDIM) یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور، با گذشت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی؛ سرانجام در تهران افتتاح شده است.

این مرکز با هدف خدمت‌ رسانی در زمینه اطلاعات بلایا به ویژه زلزله برای کشورهای عضو «اسکاپ» راه‌اندازی شده و تلاش دارد در زمینه مدیریت دانش، ظریف‌سازی، انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در قالب همکاری‌های جنوب - جنوب در راستای افزایش تاب ‌آوری در زمینه بلایا و کاهش خطرات آن انجام وظیفه کند.

از 40 بلای طبیعی شناخته شده در دنیا، 30 مورد آن در کشورمان رخ داده که از مهم‌ترین و پربسامدترین آنها می‌توان به زلزله اشاره کرد که تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. با توجه به این مسائل، تاسیس مرکز «اپدیم» در راستای پاسخگویی به نیازهای منطقه و کشور بوده است.

راه اندازی مرکز منطقه ‌ای اپدیم(APDIM) در تهران در شصت و هفتمین اجلاس اسکاپ در سال 2011 ( 1389) با اجماع کشورهای عضو در قطعنامه 4/67 تصویب شد و در سال 2015 ( 1394) در قطعنامه11/71 برنامه راهبردی، اساسنامه آن به تصویب رسید.

‎مرکز اپدیم (APDIM) با محور اهداف بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش‌‌های پیگیرانه سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان نقشه ‌برداری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با اسکاپ و با هدف جذب کمک‌های فنی و بهره‌مندی از امکانات سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اعتمادسازی و معرفی توانمندی‌های کشور و تعامل با کشورهای منطقه ایجاد می شود.

‎کاهش آثار منفی بلایای طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطلاعات حوادث و بلایا در آسیا و اقیانوسیه، تقویت توانایی ها و ظرفیت‌های فنی و سازمانی کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا، کاهش خطرپذیری بلایا و اجرای چارچوب توافق سندای ( این توافق اهداف و برنامه اقدام نخست را برای کاهش خطر در زمان وقوع بلایای طبیعی شناسایی می کند) در خصوص افزایش مقاومت پذیری در برابر بلایای طبیعی و کمک به تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا همسو با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، از اهداف مرکز اپدیم(APDIM) است.

Read more...

14 Feb 2019 - UNESCO Tehran Cluster Office supported the first international workshop on “Earthen architecture, World Heritage City of Yazd: Conservation Problems and Challenges” held on 10-16 February 2019

  • Published in Other

UNESCO Tehran Cluster Office in cooperation with the Municipality of Yazd, Yazd University and the Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization organized the first international workshop on “Earthen Architecture, World Heritage City of Yazd: Conservation Problems and Challenges” in Yazd, I.R. of Iran on 10-16 February 2019.

Three international renowned experts from International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and CRAterre facilitated the workshop together with national experts from universities, ICHHTO and ICHHTO Research Institute.  The workshop was attended by thirty-three national and international participants.

Earthen Heritage includes a great variety of structures, ranging from mosques, palaces and granaries, to historic city centers, cultural landscapes and archaeological sites. Increasingly threatened by natural and human impacts such as floods and earthquakes, industrialization, urbanization, modern building technologies, disappearance of traditional conservation practices, etc. earthen structures deserve particular attention in terms of conservation and maintenance.

During the opening of the workshop, the Deputy for Cultural Heritage at the Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO) mentioned the importance of a municipality to host a cultural heritage event and thanked the efforts of the Mayor of Yazd for his efforts in protection of cultural heritage.

During his speech, Dr. Talebian pointed to the criteria iii (to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared) and criteria iv (to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history), based on which the Historic City of Yazd is registered on UNESCO World Heritage List.

Earthen architecture has become a symbolic expression of the human capacity to create an environment built by valorising locally available resources. The disappearance of the elements that compose this sizable architectural family world be an irreplaceable loss to humanity.

“We therefore urgently need to focus on ensuring its recognition and appreciation, its preservation, and the dissemination of good practices for its safeguarding.”, said Ms. Mohegh from UNESCO Tehran Cluster Office during her speech.

The six- day workshop will run until 16 February 2019 with several panel discussions on challenges of protection of earthen architecture and field visits.

For more information on UNESCO’s programme on Earthen Architecture, please see:

https://whc.unesco.org/en/earthen-architecture/

For more information on UNESCO World Heritage List, please see:

https://whc.unesco.org/

 

Read more...

13 Feb 2019 - The United Nations Dispute Tribunal (UNDT) Vacancy Announcement

  • Published in Other

The United Nations (UN) is seeking judges for its internal system of administration of justice that addresses employment-related disputes.

The internal justice system includes a first instance United Nations Dispute Tribunal (UNDT) and an appellate instance United Nations Appeals Tribunal (UNAT).

The UNDT sits in New York, Geneva and Nairobi and is comprised of three full-time judges and six half-time judges. The full-time and half-time judges serve for non-renewable seven-year terms.

The UNAT is comprised of seven judges, who also serve for a fixed non-renewable seven-year term, and its seat is in New York.

The UN is presently undertaking a selection process to fill four half-time judicial positions in the UNDT.

Half-time judges work for up to six months in a calendar year in New York, Geneva or Nairobi. Half-time judges may not be deployed in a particular year or may be deployed less than a cumulative period of six months a year if their deployment is not justified by the UNDT’s caseload.

The President of the UNDT decides whether and where to deploy a half-time judge, including whether to make use of telecommuting in their deployment.

Mandatory qualifications for judges of the UNDT:

  1. All persons applying to serve as a judge of the UNDT must be of high moral character and impartial. 
  1. Candidates must have at least 10 years of judicial experience (i.e. experience as a judge or equivalent) in the field of administrative law, or the equivalent (e.g., employment law, law applicable to civil servants, civil litigation) within one or more national jurisdictions. 
  1. English and French are the working languages of the United Nations. All candidates must be fluent, both orally and in writing, in English or French in order to conduct judicial proceedings, and draft decisions or judicial orders in either of the two languages.

A current or former judge of UNAT is ineligible to serve in the UNDT.

Applications:

Interested candidates are invited to apply by completing the prescribed application form in either English or French. The prescribed form is available at 2

http://www.un.org/en/internaljustice/overview/judicial-vacancies.shtml (in English) and

http://www.un.org/fr/internaljustice/overview/judicial-vacancies.shtml (in French).

The completed form must be sent by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to be received by 11:59 p.m. (U.S. Eastern time) on 31 March 2019.

Please click here for more information. 

 

Read more...

10 Feb 2019 - United to Reform

  • Published in Other

UN Secretary-General António Guterres has made proposals to reform the United Nations since the beginning of his term in January 2017. To improve the delivery of our mandate, the United Nations is making sweeping changes in the following areas:

Development. The 2030 Agenda will require bold changes to the UN development system for the emergence of a new generation of country teams, centred on a strategic UN Development Assistance Framework and led by an impartial, independent and empowered resident coordinator.

Management. A new management paradigm for the Secretariat and a United Nations that empowers managers and staff, simplifies processes, increases transparency and improves on the delivery of our mandates.

Peace and Security. The overarching goals of the reform are to prioritize prevention and sustaining peace; enhance the effectiveness and coherence of peacekeeping operations and special political missions and move towards a single, integrated peace and security pillar.

Please check out this website for more information: https://reform.un.org/

Read more...

01 Jan 2019 - UN Secretary-General’s 2019 New Year’s Video Message

  • Published in Other

 

Click on the link above to watch the video message by United Nations Secretary-General António Guterres for 2019 New Year.

Read more...

دی 97 - پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت سال جدید میلادی

شهروندان عزیز جهان،

برایتان سالی نو سرشار از شادی، صلح و کامیابی آرزومندم.

سال گذشته اینجانب هشدار قرمز دادم و به مخاطراتی اشاره کردم که هنوز وجود دارند. این ایام برای افراد زیادی همراه با دلواپسی است و جهان ما تحت آزمایش فشار روحی قرار دارد.

تغییرات اقلیمی سریع تر از اقدامات ما پیش می روند.

تقسیمات جغرافیای سیاسی عمیق تر و این موجب حل و فصل دشوارتر درگیری ها می شود.

تعداد افراد بیشتری در جستجوی امنیت و حمایت جابه جا می شوند.

نابرابری در حال رشد است و مردم می پرسند چرا در جهان تعداد معدودی از افراد صاحب ثروتی برابر با دارایی نیمی از جامعه بشری هستند.

نابردباری در حال افزایش و اعتماد در حال کاهش است.

در عین حال دلایلی نیز برا ی امیدواری وجود دارد.

مذاکرات یمن فرصتی برای صلح ایجاد کرده است.

توافق امضا شده در ریاض بین اتیوپی و اریتره در سپتامبر، تنش طولانی را کاهش داده و دورنمایی بهتر  برای تمامی منطقه به ارمغان آورده است.

توافق بین طرف های درگیر در سودان جنوبی، فرصت دستیابی به  صلح را احیا کرد و موجب پیشرفت بیشتر طی چهار ماه گذشته نسبت به چهار سال قبل گردیده است.

سازمان ملل متحد توانست کشور ها را برای تصویب برنامه کار در راستای اجرای توافق پاریس در باره تغییرات اقلیمی در شهر کاتوویتس گردهم آورد . 

اینک نیاز داریم بلندپروازی را افزایش دهیم تا تهدید موجود را از بین ببریم .

زمان آن فرا رسیده تا از آخرین و بهترین فرصت استفاده کنیم.

زمان آن فرارسیده تا تغییرات اقلیمی غیر قابل کنترل و فزاینده را متوقف نماییم.

سازمان ملل متحد در هفته های اخیر شاهد توافقات بزرگ جهانی در زمینه مهاجرت و پناهندگان بود که به نجات جان ها و غلبه بر اسطوره های مخرب کمک خواهد کرد.

مردم در هرجا در حمایت از آرمان های توسعه پایدار بسیج می شوند، آرمان هایی که برنامه کار جهانی ما برای صلح، عدالت و رفاه  در سیاره ای سالم است.

هنگامی که همکاری بین المللی برقرار باشد، جهان برنده است.

سازمان ملل متحد در 2019 تلاش هایش را برای نزدیک کردن مردم به یکدیگر به منظور  پل زدن و ایجاد  فضا در دستیابی به  راه حل ها تداوم می دهد.

به وادار کردن ادامه خواهیم داد.

و هرگز تسلیم نخواهیم شد.

اجازه دهید در حالی  که این سال نو را آغاز می کنیم، با هم برای رویارویی با تهدید ها تصمیم بگیریم، از منزلت انسان دفاع کنیم و آینده ای بهتر بسازیم.

در این سال نو برای شما و خانواده هایتان سلامتی و صلح آرزومندم. 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time