شهریور 96 - دگرگون ساختن جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

این دستورکار، برنامه ای برای تمام مردم است. این برنامه همچنین یه دنبال صلح جهانی است. ما همچنین می دانیم که فقر در تمامی اشکال ان یکی از بزرگترین چالش ها است. رفع تمامی این چالش ها نیازمند دستورکار توسعه پایدار است. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستورکار 2030 اینجا کلیک کنید. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد آرمان های توسعه پایدار اینجا کلیک کنید. 

Read more...

2 September 2017 - Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

  • Published in Other

Click here to learn more about Agenda 2030.

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom, We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.

Click here to learn more about Agenda 2030.

Read more...

مرداد 96 - کارگاه آموزشی برای پژوهشگران شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی یک روزه "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی" را برای 8  نفر از پژوهشگران و کارشناسان دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ساختمان سازمان ملل متحد  در  9 مرداد ماه  1396 برگزار کرد.  

آقای داوود نور محمدی، مدیر دفتر مزبور در  کارگاه آموزشی حضور داشت.  اجرای هماهنگی برای تشکیل جلسه به عهده آقای سید ابراهیم نزل آبادی و برگزاری آن به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و آقای سیدمحمدامین طباطبایی، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که  به ایراد توضیحاتی درمورد برخی نکات  اساسی درباره ملل متحد و چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار و موضوع آب و توسعه در وب سایت  های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد در ایران و وب سایت جهانی سازمان ملل متحد  پرداختند. صفحه "آب"  به عنوان یکی از موضوعات جهانی مرور شد. اسناد و گزارش های مربوطه نیز معرفی گردید. تمرکز جلسه بر موضوع در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و تاسیسات بهداشتی بود.    

 بررسی اجمالی و جستجو در برخی پایگاه های اطلاعاتی از جمله UNTERM، UNODS  همچنین بانک جهانی به عنوان یکی از کارگزاری های تخصصی ملل متحد بخشی از برنامه این کارگاه بود.

شرکت کنندگان همچنین به طور خاص با نحوه دسترسی به گزارش ها و داده های مرتبط با مسائل آب در سایت های زیرمجموعه سازمان ملل متحد آشنا شدند.

نسخه هایی از نمودار سازمانی نظام ملل متحد به شرکت کنندگان ارائه گردید.

آقای داوود نور محمدی، مدیر  دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست شرکت آب و فاضلاب استان تهران  ضمن ابراز رضایت از کارگاه آموزشی، اظهار امیدواری کرد این گونه همکاری ها تداوم یابد.

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان فعالیتی در زمینه اطلاع رسانی و آموزشی به وسیله مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   یا  شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

31 July 2017 - Researchers of Tehran Province Water and Wastewater Company learned more about the UN website

  • Published in Other

 

The UN Information Centre (UNIC) held “Finding UN Information and Documentation” workshop for some 8 researchers from Sustainability Office, Tehran Province Water and Wastewater Company  at the UN office in Tehran on 31 July 2017. 

The workshop was jointly conducted by the UNIC Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami-Farahani and UNIC Intern Mr. Seyed Mohammad Amin Tabatabaei. The participants learned about some basic facts about the UN, and how to find and retrieve UN information on the UNIC, UN in Iran as well as the UN and the World Bankwebsites.  They also learned the UN document symbols. Overview and searching through some of Dag Hammarskjöld Library resources and databases including Official Document System (ODS) and UNTERM were among the programmes of the workshop. 

There was a focus on the issue of availability and sustainable management of water and sanitation. The participants got familiar with information on UN and Water, the UN observances on this issue, UN Water — a UN inter-agency coordination mechanism for all freshwater and sanitation related issues. In particular, they learned how to find relevant policy reports and data on water-related issues using various UN databases.

 Persian copies of the UN System Chart were distributed among the participants.                        

The head of Sustainability Office, Tehran Province water and Wastewater Company Mr. Davoud Noor Mohammadi who accompanied the team, found the workshop very useful and hoped that the group can participate in more UNIC activities.

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UN Information Center: Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami (e-mail: nazanin.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Tel. No.: 0098 21- 22873837

 

Read more...

تیر 96 - دگرگون ساختن جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

این دستورکار، برنامه ای برای تمام مردم است. این برنامه همچنین یه دنبال صلح جهانی است. ما همچنین می دانیم که فقر در تمامی اشکال ان یکی از بزرگترین چالش ها است. رفع تمامی این چالش ها نیازمند دستورکار توسعه پایدار است. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستورکار 2030 اینجا کلیک کنید. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد آرمان های توسعه پایدار اینجا کلیک کنید. 

Read more...

1 July 2017 - Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

  • Published in Other

Click here to learn more about Agenda 2030.

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom, We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.

Click here to learn more about Agenda 2030.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time