UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

خرداد 98 - دولت ژاپن همواره به پشتیبانی از کمک های انسان دوستانه به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد

آقای میتسوگو سایتو، سفیر کشور ژاپن و آقای ایوو فریسن، نمایند کمیسر عالی در ایران آقای میتسوگو سایتو، سفیر کشور ژاپن و آقای ایوو فریسن، نمایند کمیسر عالی در ایران

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ایران، تهران، 28 خرداد ماه 1398 :دولت ژاپن با اهدا کمک 973,214  دالری به آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، ادامه تعهد خود برای حمایت از پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسالمی ایران را به قوت تائیید کرد.

حمایت مالی دولت ژاپن در راستای پشتیبانی از اجرای پروژه ها و فعالیت های آژانس پناهندگان که هدف آنها خدمت رسانی به خانواده های آسیب پذیر پناهنده افغانستانی است، در بازه زمانی فروردین تا آذر ماه 1398 و با هماهنگی همتای اصلی آژانس پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسالمی ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور  (BAFIA)  مورد استفاده قرار می گیرند .

این کمک از اجرای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی که توسط شرکای متعددی در حال اجرا می باشند، حمایت خواهد کرد. این راه حل ها بعنوان بخشی از تالش های ملی برای افزایش دستیابی به سیاست های فراگیر در خصوص بهداشت، آموزش و معیشت پناهندگان می کوشند. این حمایت مالی به طور خاص، در راستای پوشش و حمایت از "طرح بیمه سالمت" برای پناهندگان، افراد با نیازهای خاص، ساخت مدرسه، آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان و پروژه های زیرساختی اولیه و پایه در مهمانشهرها و مناطق دورافتاده شهری هزینه خواهد شد. سال جاری چهلمین سال از زمان ورود پناهندگان افغانستانی به ایران است. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، آقای ایوو فریسن با قدردانی از حمایت های مالی ژاپن از پناهندگان در ایران، اذعان داشت: "جامعه بین المللی باید حمایت های خود از کشورهایی چون ایران که میزبان چنین جمعیت پناهنده بزرگی هستند را افزایش دهند.

حمایت مالی ژاپن همراستای پیمان جهانی برای پناهندگان که اخیرا مورد تایید قرار گرفته است بوده و به حمایت از کشورهای میزبان در مدیریت جابجایی های بزرگ پناهندگان، از جمله وضعیت طوالنی مدت افغانستان می پردازد"

. سفیر ژاپن در ایران، آقای میتسوگو سایتو، ادامه همکاری نزدیک ژاپن و آژانس پناهندگان را تائید کرد: "ژاپن یکی از بزرگترین و برجسته ترین حامیان مالی آژانس پناهندگان سازمان ملل خواهد ماند که در سطح جهانی و در ایران از این سازمان حمایت می کند، و این در حالیست که آژانس پناهندگان با هماهنگی دولت جمهوری اسالمی ایران نقشی حیاتی در راستای پشتیبانی از پناهندگان دارد".

آقای ایوو فریسن می افزاید: "به لطف حمایت های مالی متعهدانه ژاپن در سال های گذشته، آژانس پناهندگان با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی توانسته است دسترسی پناهندگان به آموزش، فرصت های معیشتی و مراقبت های بهداشتی را به ویژه از طریق طرح بیمه سالمت افزایش دهد که دستاورد مهم ایران برای پناهندگان است".

جمهوری اسالمی ایران با خدمت رسانی به حدود یک میلیون پناهنده افغانستانی و حدود  30,000 پناهنده عراقی، میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده در جهان است. 97 درصد از این جمعیت در مناطق شهری و در کنار ایرانیان زندگی می کنند. سه درصد باقی مانده این جمعیت در 20 مهمانشهر دولتی برای پناهندگان ساکن هستند. بر اساس تخمین های دولت، عالوه بر پناهندگان افغانستانی دارای مدرک، 1.5 تا 2 میلیون افغانستانی بدون مدرک نیز در جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، 35 سال است که در ایران حضوری بی وقفه داشته و با همکاری نزدیک با همتای اصلی دولتی خود، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از پناهندگان افغانستانی و عراقی ساکن ایران حمایت کرده و به آنها خدمت رسانی می کند.

Last modified onTuesday, 18 June 2019 22:16
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time