UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

تیر 97 - راه اندازی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از طریق برنامه منطقه­ای خود برای افغانستان و کشورهای همسایه  پاسخی منطقه ای در غرب و آسیای مرکزی به مشکل جهانی پول شویی و کلیه جرایم مرتبط با آن را، با حمایت از ایجاد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ­ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در منطقه در دستور کار خود قرار داده است. این ابزار قدرتمند، شناسایی و بازیابی مؤثر اموال حاصل از جرائم را از طریق رویـکردی مشـارکتی برای اقدامـات گسترده تر و هماهنگ تر در برابر این بحران جهانی میسر می سازد.

پس از برگزاری دو نشست متخصصین که در آن 8 حوزه قضایی نیاز به ایجاد یک ﺷﺒﮑﻪ­ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی و همچنین عملکرد و ساختار آن را مورد بررسی قرار دادند، سومین جلسه در همین راستا تحت عنوان "جلسه کمیته تدوین" در تاریخ  14-13 تیر 1397(5 – 4 ژوئیه 2018) در عشق آباد، ترکمنستان برگزار گردید.

جلسه کمیته تدوین دومین فاز از روند ایجاد ﺷﺒﮑﻪ­ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮداد دارایی ها در غرب و آسیای مرکزی است. این جلسه با هدف تدوین پیش نویس سندی جامع درخصوص عملکرد و عضویت در شبکه براساس نتایج حاصل از جلسات متخصصین منعقد در جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری قزاقستان به ترتیب در سال های 2017 و 2018 تشکیل گردید.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعال کارشناس ارشد دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران را در این اجلاس تسهیل نمود. سایر شرکت کنندگان از 5 حوزه قضایی از قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و ترکمنستان در این اجلاس حضور داشتند. در این اجلاس دو روزه، متخصصین ﺗﺪوﯾﻦ و تصویب ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ که سند تأسیس این شبکه می باشد را نهایی نمودند.

همچنین، شرکت کنندگان عنوان رسمی (ARIN-WCA) را به عنوان نام این شبکه، قوانین مربوط به ریاست چرخشی شبکه، عضویت، تناوب جلسات عمومی سالانه و جلسات راهبردی و نیز تعیین دادستانی کل کشور ازبکستان به عنوان دبیرخانه این شبکه را مورد تصویب قرار دادند.

دفتر منطقه ای مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تلاش در جهت پشتیبانی از این شبکه در سال های آینده و تا خود-پایداری آن و نیز ارائه حمایت های فنی به ریاست و دبیرخانه شبکه متعهد شد.

 

Read more...

5 July 2018 - Launch of Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN) in West and Central Asia by UNODC

  • Published in Drugs

Ashgabat, Turkmenistan 4 – 5 July 2018 – UNODC, through its Regional Programme for Afghanistan and Neighboring Countries is promoting a regional response in West and Central Asia to the global problem of money laundering and all the offences linked to it by supporting the establishment of an Asset Recovery Inter-Agency Network in the region.  This powerful instrument facilitates effective criminal asset identification and recovery through a cooperative approach for a broader and more coordinated actions against this global crisis.

After two Practitioners Meetings, in which the eight regional jurisdictions discussed on the need to establish an ARIN in West and Central Asia as well as its functions and structure, a third regional "Drafting Committee Meeting" was held on 4-5 July in Ashgabat Turkmenistan.

The drafting Committee Meeting represented the second phase in the process of establishing an ARIN in the West and Central Asia. The main objective was to draft a comprehensive document outlining the membership and functioning of the network, based on the outcomes of the two Practitioner Meetings held in the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Kazakhstan in 2017 and 2018 respectively.

UNODC Iran supported active participation of senior practitioner from the General Prosecutor's Office of the Islamic Republic of Iran to this meeting among five other regional jurisdictions: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Turkmenistan and Uzbekistan. In this two-day meeting, participants drafted and agreed upon the Statement of Intent (SoI) which can be considered as the founding document of the Network.

Participants also agreed on the official name (ARIN-WCA), the rules governing the rotation of the Presidency, the membership of the network, the frequency of the annual general meeting and steering committee meetings and nominated the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan as the Secretariat of the Network.

UNODC Regional Programme will make all possible efforts to support the Network in the coming years until it will be self-sustainable, and will provide technical support to the Presidency and the Secretariat as needed.

Read more...

تیر 97 - جمهوری اسلامی ایران رویدادی را به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر برگزار کرد

تهران، 12 تیر 1397 (3 جولای 2018) – جمهوری اسلامی ایران روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر را جشن گرفت. این رویداد با شرکت کارشناسان ارشد کشوری از وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. نمایندگانی از سفارت های کشورهای گروه دوبلین کوچک و همچنین کارشناس هائی از دفاتر سازمان ملل متحد در تهران، سازمان های مردم نهاد، سینما، رسانه، و اعضای خانواده پرسنل نیروی انتظامی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست دادند نیز در میان حضار بودند. پیام های دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مسوءمصرف و قاچاق مواد مخدر توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران خوانده شد.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود نگرانی ایران در خصوص افزایش غیر منتظره تولید تریاک در افغانستان در سال 2017، که طبق گزارش جهانی مواد مخدر دفتر مقابله با مواد مخدر به 9000 تن رسیده است، را ابراز کرد.  وزیر کشور نسبت به تهدید فزاینده تولید مواد روانگردان در منطقه هشدار داد و نگرانی ایران را نسبت به افزایش فعالیت های تروریستی مواد مخدر، به ویژه در استان های هم مرز با افغاستان ابراز کرد. وی گفت: "عواید حاصل از مواد مخدری که در افغانستان تولید می شود و به اروپا قاچاق می شود بیش از 50 میلیارد دلار است." وزیر کشور همچنین از استانداردهای دوگانه علیه ایران پیرامون اقدامات ضد پولشوئی و تأمین مالی تروریسم انتقاد کرد، در حالی که سایر منابع پولشوئی حاصل از مواد مخدر مورد توجه غرب قرار نمی گیرد. وزیر کشور اظهار کرد که ایران به همکاری خود با جامعه بین الملل در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر ادامه می دهد، هر چند تحریم های علیه ایران و عدم ارائه ابزار لازم برای مبارزه با شبکه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر تأثیر منفی بر ظرفیت های نیروی انتظامی داشته است. وزیر کشور همچنین تأکید کرد چنانچه ایران محدودیت ها را در کنترل مرزها بردارد، هر سال مواد مخدر و پناه جویان بیشتری روانه اروپا خواهند شد.

در این رویداد همچنین برنامه موسیقی زنده توسط گروهی از مصرف کنندگان بهبودیافته از طرف سازمان مردم نهاد "کنگره 60" اجرا شد. حضار شاهد بخشی از مراسم امحای مواد مخدر در استان اصفهان به صورت زنده از طریق اینترنت بودند. در اختتامیه مراسم، خانواده های افسران پلیس، که در مبارزه با شبکه های قاچاقچیان مواد مخدر جان خود را از دست دادند، لوح تقدیر دریافت کردند.

Read more...

3 July 2018 - Islamic Republic of Iran commemorates International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

  • Published in Drugs

Tehran, 3 July 2018 - Islamic Republic of Iran celebrated the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. The event was attended by national senior officials from Ministry of Interior, Iranian Parliament, Anti-narcotics Police, and Drug Control Headquarters. Several members of Mini Dublin Group countries and diplomatic missions, UN agencies in Tehran, Non-Government Organizations, cinema and media, and family members of the law enforcement personnel killed in-action against drug traffickers were among the audience.  The statements of the UN Secretary General, and UNODC Executive Director on the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking were read to the audience by the UNODC Iran.

Iran Minister of Interior Dr. Abdolreza Rahmani Fazli, addressed the audience and referred to Iran’s concerns on the unprecedented rise in opium production in Afghanistan in 2017, reaching 9,000 tons according to UNODC World Drug Report. Minister warned against the increasing threat of manufacturing of synthetic substances in the region, and Iran’s concern on increased level of narco-terrorist activities especially in Iranian provinces bordering Afghanistan. The “turnover of drugs produced in Afghanistan and trafficked to Europe is over USD 50 billion” stated Minister Fazli. Minister Fazli criticized double standards applied against Iran on anti-money laundering and terrorism financing, while other sources of drug related money laundry go unnoticed by the West. Iran will continue its cooperation with international community against drugs and drug trafficking, however sanction regime against the country has had negative effects on Iranian law enforcement capacities in provision of equipment required to tackle the organized drug trafficking networks, said Minister Fazli. Minister Fazli underlined that if Iran ease its restrictions on border control and migration, more drugs and illegal migrants will enter European territories each year.    

A live musical programme was performance by a group of recovered drug users from “Congress 60” NGO, received very well by the audience. This was followed by a symbolic drug burning ceremony in city of Isfahan, presented live on screen. In closure, senior officials of Iran conveyed their acknowledgments to the families of police personnel killed in action against drug trafficking networks.  

Read more...

تیر 97 - حضور ایران در نشست بین منطقه ای اروپای جنوب شرقی و آسیای غربی و میانه برای ایجاد همکاری در مقابله با جریان های مالی غیرقانونی

7 تیرماه 1397- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران شرکت کارشناسان ارشد از ستاد مبارزه با مواد مخدر و  واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران درنشست کمیته راهبردی برنامه­ منطقه­ای و نشست بین منطقه­ای اروپای جنوب شرقی و آسیای غربی و میانه جهت ایجاد همکاری در مقابله با جریان­های مالی غیرقانونی را که در زاگرب، جمهوری کرواسی در تاریخ 8-7 تیر 1397 (29-28 ژوئن 2018) برگزار شد، تسهیل نمود. نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران نیز به عنوان تسهیل­گر جلسه اول با عنوان" مرور روند و تحلیل جریان­های مالی غیرقانونی در سه مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان" در نشست بین منطقه­ای اروپای جنوب شرقی و آسیای غربی و میانه برای ایجاد همکاری در مقابله با جریان­های مالی غیرقانونی شرکت کرد.

هفتمین نشست کمیته راهبردی برنامه­ی منطقه­ای برای افغانستان و کشورهای همسایه  در محل مرکز منطقه­ای همکاری­های امنیتی (RACVIAC) در تاریخ 7 تیر 1397 (28 ژوئن 2018)  با حضور کارشناسان ارشد کشورهای عضو و اعضای کشورهای حمایت کننده مالی برنامه منطقه­ای برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه مرور موفقیت­های برنامه منطقه­ای در سال 2018 و بررسی اولویت­های استراتژیک فعلی و آینده­ و همچنین برنامه­ریزی نشست آتی کمیته راهبردی برنامه منطقه ای در سال 2019 بود.

به دنبال جلسه کمیته راهبردی، نشست بین منطقه­ای اروپای جنوب شرقی و آسیای غربی و میانه برای ایجاد همکاری در مقابله با جریان­های مالی غیرقانونی در تاریخ 8-7 تیر 1397 (29-28 ژوئن 2018) برگزار شد. این نشست به عنوان یک برنامه مشترک توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و با همکاری سازمان­های ملی، منطقه­ای و بین­المللی و به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری کرواسی برگزار شد.

در این نشست برای اولین بار رؤسای سازمان­ها/ دفاتر مبارزه با مواد مخدر و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو برنامه منطقه­ای برای افغانستان و کشورهای همسایه و برنامه­ منطقه­ای جنوب شرقی اروپا  با هدف بررسی چالش­های موجود و چشم انداز همکاری­های بیشتر بین - منطقه­ای با تأکید ویژه بر جریان­های مالی غیرقانونی، در راستای سند برآیند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2016، به ویژه درخصوص همکاری­های سه­ جانبه و جنوب- جنوب  گرد هم آمدند.

Read more...

28 June 2018 - Iran participation in the Inter-Regional Meeting between South Eastern Europe and West and Central Asia on Building Partnerships in Countering Illicit Financial Flows

  • Published in Drugs

Tehran, 28 June 2018 - UNODC Iran facilitated participation of senior experts from the Islamic Republic of Iran Drug Control Headquarters (DCHQ) and Financial Intelligence Unit (FIU) in the Steering Committee meeting of the Regional and the Inter-Regional Meeting between South Eastern Europe and West and Central Asia on building partnership in countering Illicit Financial Flows, held in Zagreb, Republic of Croatia, on 28-29 June 2018. UNODC Iran Country Representative participated in the said meetings and acted as the moderator for Session I: Review of trends and analysis of Illicit Financial Flows along the three drug trafficking routes from Afghanistan of the Inter-Regional Meeting between South Eastern Europe and West and Central Asia on Building Partnership in Countering Illicit Financial Flows.

The Seventh Steering Committee Meeting of the Regional Programme for Afghanistan and Neighboring Countries was held in the Centre for Security Cooperation (RACVIAC) on 28 June 2018. Senior officials from the Regional Programme member states and members of the donor community participated in the meeting. The aim was to review achievements of the Regional Programme in 2018 and discuss current and future strategic priorities and plan the next Steering Committee meeting of the Regional Programme for 2019.

This meeting was followed by the Inter-Regional Meeting between South Eastern Europe and West and Central Asia on building partnership in countering Illicit Financial Flows on 28-29 June 2018. The meeting was held as a joint event by UNODC, in partnership with relevant national, regional and international organizations and hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Croatia.

The event brought together for the first time Heads of Drug Control Agencies/Offices and Heads of Financial Intelligence Units from member states of the Regional Programmes for Afghanistan and Neighbouring Countries and the Regional Programme for South Eastern Europe to address challenges and prospects for inter-regional cooperation, with a particular emphasis on illicit financial flows, in line with the 2016 UNGASS outcome document, especially to South-South and Triangular Cooperation.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time