UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

معرفی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیر ستان صبا

آقای محمد رجایی مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران طی جلسه ای در محل دبیر ستان صبا، تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن را برای 50  دانش آموزان و سه تن از آموزگاران دبیرستان صبا در تاریخ 21 مهر 1398 تشریح کرد. ایشان در این نشست به سئولات شرکت کنندگان نیز پاسخ داد. منابع اطلاعاتی مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمودار ساختار سازمان ملل متحد، و کارت های حاوی اطلاعات در باره فعالیت های جهانی سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

Read more...

Briefing on UN for Saba high school students

  • Published in Other

A group of 50 students along with three teachers from Saba high school in Tehran, were briefed on the UN, its history and main organs by UNIC National Information Officer Mohammad Rajai-Moghadam at Saba high school on 13 October 2019. He also answered the participants’ questions. Copies of the Persian version of UN System Chart, UDHR, UN Charter and UN Cards were given to the participants.

Read more...

Making infrastructure more climate-resilient can have a benefit-cost ratio of about six to one

  • Published in Other

United Nations Secretary-General Antonio Guterres in his message for the International Day for Disaster Risk Reduction, 13 October 2019, said making infrastructure more climate-resilient can have a benefit-cost ratio of about six to one. 

The full text of his message reads: 

Throughout my life and career, I have visited many communities affected by extreme weather events and other natural hazards.

From the South Pacific to Mozambique to the Caribbean and beyond, I have seen the devastating and life-changing impact of the climate emergency on vulnerable communities.

Disasters inflict horrendous suffering and can wipe out decades of development gains in an instant.

In the coming decade, the world will invest trillions of dollars in new housing, schools, hospitals and other infrastructure.  Climate resilience and disaster risk reduction must be central to this investment.

There is a strong economic case for such steps: making infrastructure more climate-resilient can have a benefit-cost ratio of about six to one. For every dollar invested, six dollars can be saved.

This means that investing in climate resilience creates jobs and saves money.

And it is the right thing to do: it can ease and prevent human misery.

I am encouraged by the global groundswell of public support for urgent climate action, and by the many commitments made at the recent Climate Action Summit.

We all must now focus on increased ambitions.  I call on the world to step up their investments by 2020 and ensure that disaster risk reduction is at the heart of the Decade of Action.

Let us all push for greater ambition on climate action, disaster risk reduction and all our efforts to achieve the Sustainable Development Goals.

Read more...

افزایش نسبت سود به سرمایه تا شش برابر در صورت ایجاد زیر ساخت مقاوم تر دربرابر تغییرات اقلیمی

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی کاهش خطر بلایا، 13 اکتبر 2019 برابر با20 مهر ماه جاری گفت با ایجاد زیرساخت مقاوم تر در برابر تغییرات اقلیمی نسبت سود به هزینه تا شش برابر افزایش پیدا می کند، یعنی به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری شش دلار صرفه جویی می شود. 

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است: 

در خلال شغل و زندگی ام ، تا کنون با بسیاری از جوامع متاثر از حوادث ناگوار آب و هوایی و دیگر بلایای طبیعی دیدار کردم.

از آقیانوس آرام جنوبی گرفته تا موزامبیک تا دریای کارائیب و فراتر از آن، تاثیرات مخرب و دگرگون کننده شرایط بحرانی اقلیمی بر روی جوامع آسیب پذیر را دیده ام.

بلایا، رنج های مهیبی را بر جای می گذارند و می توانند دهه هایی از توسعه را در یک لحظه از بین ببرند.

در دهه آینده، تریلیون ها دلار بر روی مسکن، مدارس، بیمارستان ها و دیگر زیرساخت ها ی جدید سرمایه گذاری خواهد شد. مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش خطر بلایا باید در کانون این سرمایه گذاری قرار گیرد. 

برای این گام ها یک توجیه اقتصادی قوی وجود دارد: با ایجاد زیرساخت مقاوم تر در برابر تغییرات اقلیمی نسبت سود به هزینه تا شش برابر افزایش پیدا می کند، یعنی به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری شش دلار صرفه جویی می شود.

این بدین معنی است که سرمایه گذاری در مقاوم سازی در برابر تغییرات اقلیمی می تواند باعث ایجاد اشتغال و صرفه جویی شود.

و کار درست نیز همین است: می توان از مشقت های بشریت کم کرده و یا از آن ها اجتناب کرد.

اینجانب به واسطه حس مشترک حمایت عمومی از اقدامات اقلیمی فوری و تعهدات فراوان صورت گرفته در آخرین اجلاس سران تغییرات اقلیمی، دلگرم شدم.

اکنون همه ما باید بر اهداف بیشتری تمرکز کنیم. اینجانب جهان را فرا می خوانم تا سرمایه گذاری ها را تا 2020 بیشتر کرده و اطمینان حاصل شود تا برنامه کاهش خطر بلایا در کانون "دهه اقدام" قرار گیرد.

بیایید تمام سعی مان را برای دستیابی به اهداف بزرگتر در راستای اقدامات اقلیمی، کاهش خطر بلایا و آرمان های توسعه پایدار به کار ببریم.

Read more...

دختران، نماینده های قدرتمند برای تحول – آنتونیو گوترش

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به  مناسبت روز جهانی دختر،11 اکتبر 2019 برابر با 19 مهرماه جاری گفت دختران می توانند نماینده های قدرتمندی برای تحول باشند و هیچ چیز نباید مشارکت آنان در تمامی عرصه های زندگی را محدود کند.

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

در حال حاضر بیش از یک میلیارد دخترکه زیر18 سال سن دارند آماده می شوند تا مسئولیت های خود را در آینده بر عهده بگیرند. آنان هر روز کلیشه های رفتاری را به چالش می کشند و محدودیت ها را زیر پا می گذارند. دختران جنبش هایی را برای مقابله با مسائلی همچون ازدواج کودکان، نابرابری تحصیلی، خشونت و بحران اقلیمی،  سازماندهی و رهبری می کنند. همانطورکه موضوع انتخاب شده امسال برای این روز جهانی تاکید      می کند، دختران ثابت می کنند که  شکست ناپذیرند و مبتکر هستند.  

در این روز جهانی، موفقیت هایی  را جشن می گیریم  که به وسیله زنان، برای زنان و همراه زنان از زمان اتخاذ "اعلامه پکن" و "چارچوب اقدام" به عنوان برنامه سیاست گذاری جامعی برای توانمندسازی زنان و دختران به دست آورده ایم. ظرف نزدیک به 25 سال، شاهد آن هستیم که دختران بیشتری در مدارس حضور پیدا می کنند و تحصیلات خود را به پایان می رسانند، تعداد کمتری از آنان ازدواج زودهنگام می کنند یا در حالی که هنوز خودشان کودک هستند، مادر می شوند و تعداد بیشتری مهارت هایی را می آموزند که به آنان برای برتری داشتن در محل کار نیاز دارند.

Read more...

Girls powerful agents of change - Antonio Guterres

  • Published in Other

United Nations Secretary-General in his message on International Day of the Girl Child, 11 October 2019, girls can be powerful agents of change, and nothing should keep them from participating fully in all areas of life.

The full text of his message reads:

Today, more than 1 billion girls younger than 18 are poised to take on the future. Every day, they are challenging stereotypes and breaking barriers. Girls are organizing and leading movements to tackle issues such as child marriage, education inequality, violence and the climate crisis. As the theme of this year’s observance underscores, they are proving to be unscripted and unstoppable.

On this International Day, we celebrate achievements by, with and for girls since the adoption of the landmark Beijing Declaration and Platform of Action – a comprehensive policy agenda for the empowerment of women and girls. Across nearly 25 years, we have seen more girls attending and completing school, fewer getting married or becoming mothers while still children themselves, and more gaining the skills they need to excel in the workplace.

It is no longer acceptable for girls to have to scale-back their dreams or be made to believe they were unreachable in the first place. Yet many are still held back by harmful gender norms that influence everything they do: if, when and whom they marry, whether they attend and complete school, access health services or earn a living, and so much else.  Two hundred million girls and women are subjected to female genital mutilation.  Three of four victims of human trafficking are women and girls.  Conflicts trap millions in violence, uncertainty and despair. 

To ensure that all girls can reach their potential, we need concerted efforts and investments in their health, safety and 21st-century skills. Every year of secondary schooling a girl receives boosts her earning power by as much as 25 per cent. If all girls and boys complete secondary education, 420 million people could be lifted out of poverty.  The benefits unfold across generations.

We need to uphold the equal rights, voices and influence of girls in our families, communities and nations. Girls can be powerful agents of change, and nothing should keep them from participating fully in all areas of life.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time